Quảng Nam: 88,5 triệu USD ứng phó biến đổi khí hậu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu tại TP.Hội An, với tổng mức đầu tư 88,5 triệu USD.

Theo kế hoạch, từ năm 2015 đến năm 2020, triển khai công tác quản lý lũ lụt tổng hợp, bảo vệ bờ biển và các hạ tầng cơ sở; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn, cải thiện hệ thống dự báo xâm nhập mặn; xây dựng nhiều công trình bảo vệ nguồn nước; xây dựng hồ chứa nước Lai Nghi; lắp đặt và tập huấn sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và quản lý, giám sát từ xa SCADA. Xây dựng khu đô thị Cổ Cò…