Tăng cường truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sẽ có khoảng 100 tổ chức xã hội và 20 cộng đồng dân cư nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hưởng lợi từ các nghiên cứu và tư liệu hóa kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Đó là thông tin được bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD), Trưởng Ban điều hành Mạng lưới các các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC) cho biết tại Hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu” diễn ra ngày 20/2 tại Hà Nội.

Bà Vũ Thị Bích Hợp nhấn mạnh: “Các tổ chức xã hội dân sự nói trên là thành viên của VNGO&CC ở 23 tỉnh, thành của Việt Nam sẽ được gắn kết và cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Ảnh minh họa: tainguyenmn.com.vn
Ảnh minh họa: tainguyenmn.com.vn

Được thực hiện trong hai năm với tổng ngân sách trị giá 224.065 đôla Australia (AUD), tập trung vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, Dự án do Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung và Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu đồng thực hiện.

Dự án nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả các hoạt động của mạng lưới VNGO&CC, thông qua cải thiện cơ cấu tổ chức và các cơ chế điều phối; thành lập và củng cố Mạng lưới VNGO ở Đồng bằng sông Cửu Long; cải thiện và duy trì tốt hơn cơ chế chia sẻ thông tin giữa các thành viên Mạng lưới VNGO&CC. Các sáng kiến và tài liệu liên quan đến xây dựng năng lực và truyền thông về Biến đổi khí hậu sẽ được biên soạn, tài liệu hóa và chia sẻ giữa các thành viên VNGO&CC và các bên liên quan khác.

Dự án cũng nhằm cải thiện kỹ năng và hiểu biết của cán bộ VNGO trong nghiên cứu, vận động chính sách và lý thuyết về sự thay đổi liên quan đến biến đổi khí hậu; các mô hình về phục hồi trước biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng được nghiên cứu và giới thiệu ra ngoài vùng dự án, tạo nên các thông điệp chung của các tổ chức phi chính phủ về vận động chính sách. Các VNGO cũng chủ động tham gia và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và thực hiện các chính sách gắn với các kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu cấp quốc gia và địa phương.

Mạng lưới VNGO&CC được thành lập năm 2008 với mục đích phối hợp và bổ sung cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc hỗ trợ người dân nghèo Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu.