Triển khai phương thức quản lý mới với rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển

ThienNhien.Net – Đến năm 2020 diện tích hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa sẽ đạt 9% diện tích lãnh thổ trên cạn và 0,24% diện tích vùng biển Việt Nam.

Đây là một trong những mục tiêu mà Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 đặt ra.

Theo Chiến lược, đến năm 2020, các khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa sẽ được tiếp cận các phương thức quản lý mới như đồng quản lý, chia sẻ lợi ích; Đồng thời, kiểm soát được các loài động thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa; bảo tồn và phát triển số lượng các loài quý, hiếm đang suy giảm và bị đe dọa tuyệt chủng; Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học thông qua các chương trình, dự án, nâng cao năng lực quản lý rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa.

Hướng đến năm 2030, hệ thống khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa sẽ được củng cố và phát triển để quản lý và bảo tồn có hiệu quả các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài sinh vật, nguồn gen; bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; trở thành nhân tố quan trọng góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và các hiện tượng thiên tai cực đoan; thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế – xã hội của đất nước; tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế.

Vịnh Nha Trang (Ảnh: Nguyễn Việt Dũng/PanNature)
Vịnh Nha Trang (Ảnh: Nguyễn Việt Dũng/PanNature)

Thành lập thêm nhiều khu bảo tồn

Để đạt được những mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra nhiều giải pháp thực hiện. Cụ thể là hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu thành lập mới. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết các khu bảo tồn biển đảm bảo đến năm 2015 hoàn thiện, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập và đưa vào hoạt động 11 khu bảo tồn biển; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 5 khu bảo tồn biển hiện có gồm: Vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Núi Chúa.

Đồng thời, tập trung quy hoạch các khu bảo tồn vùng nước nội địa, đảm bảo đến năm 2015 hoàn thiện quy hoạch chi tiết và xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập thêm 25 khu bảo tồn vùng nước nội địa; giai đoạn đến năm 2020 tiếp tục quy hoạch chi tiết các thủy vực, các khu bảo tồn còn lại; hoàn thiện quy hoạch chi tiết và xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập thêm 15 khu bảo tồn vùng nước nội địa.

Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường thực thi pháp luật; Tăng cường nguồn lực tài chính bền vững; Tăng cường nguồn nhân lực quản lý; Tăng cường hợp tác quốc tế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức xây dựng và phổ biến rộng rãi “Bản tin về các khu khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam” …