Tăng cường giám sát các chủ đầu tư trồng bù rừng

ThienNhien.Net – Nhằm nâng độ che phủ rừng toàn quốc đạt khoảng 41,5% vào năm 2014, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư trong việc thực hiện trồng bù lại rừng khi chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, đặc biệt đối với các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện trồng bù rừng và các mô hình bảo vệ phát triển rừng bền vững tại các địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014; rà soát việc phân bổ vốn ngân sách cho các chỉ tiêu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2014, ưu tiên bố trí vốn cho công tác khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng mới trồng và trồng rừng phòng hộ ở các khu vực rất xung yếu.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên trong thời gian cao điểm của mùa khô.

Phối hợp triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án đã được giao tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên từ năm 2014 và tiếp tục hoàn thiện Đề án kiểm lâm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng dự thảo Đề án trồng rừng ven biển báo cáo Ban Chỉ đạo để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2014.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2013 có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản; quản lý động vật hoang dã; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm so với năm 2012.Trong đó, phát hiện 2.071 vụ phá rừng trái phép, giảm 39% về số vụ; diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 694 ha rừng, giảm 471 ha (giảm 40%) so với cùng kỳ năm 2012.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến, phát hiện 249 vụ cháy rừng, giảm 138 vụ so với cùng kỳ năm 2012; thiệt hại 965 ha (cùng kỳ năm 2012 là 1.325 ha).

So với năm 2012, công tác phát triển rừng đã được các địa phương quan tâm, đặc biệt là trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và chăm sóc rừng trồng: cả nước đã trồng được 227.349 ha rừng tập trung, đạt 89% kế hoạch năm, bằng 115% so với năm 2012.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã và đang thực sự trở thành một trong những nguồn tài chính quan trọng của ngành lâm nghiệp. Năm 2013, cả nước đã thu được trên 1.068 tỷ đồng từ chi trả dịch vụ dịch vụ môi trường rừng, trong đó Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trung ương thu 850 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm 2013, các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thu được 218 tỷ đồng. Tổng diện tích rừng thuộc đối tượng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là 4,1 triệu ha.