Hỗ trợ phát triển đô thị loại II

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Phát triển các đô thị loại II (lần thứ 2) tại Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên-Huế” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.

Dự án được thực hiện từ tháng 1/2014-2/2015 với mục tiêu chính là hỗ trợ các chủ Dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở và lập kế hoạch chuẩn bị cho Dự án đầu tư vay vốn của ADB nhằm phát triển và nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị tại 3 thành phố: Hà Giang (tỉnh Hà Giang), Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 1.000.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 800.000 USD). UBND tỉnh: Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên-Huế là cơ quan chủ quản Dự án.