Đóng cửa các mỏ đá ở núi Bà Đen

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt đề án đóng cửa 5 mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại khu vực Đông Bắc núi Phụng, thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn khoáng sản chưa khai thác, phục hồi cảnh quan môi trường quần thể Khu di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Đen.

Đó là các mỏ 6A (thuộc Công ty Vật liệu xây dựng Tây Ninh), 6B (thuộc Công ty TNHH sản xuất, thương mại Tân Vinh Phát), 7A (thuộc Công ty Cổ phần Hoa Cương Đất Việt), 7B (thuộc Công ty TNHH Quyết Thắng) và 7C (thuộc Công ty Cổ phần Thắng Lợi). Tổng diện tích các mỏ khai thác đá bị đóng cửa lần này chiếm khoảng 16 ha.

Một mỏ đá thuộc núi Bà Đen (Ảnh: baotayninh.vn)
Một mỏ đá thuộc núi Bà Đen (Ảnh: baotayninh.vn)

Trong thời gian 12 tháng thực hiện đề án, các doanh nghiệp kể trên không được nổ mìn khai thác mới, chỉ được tận thu đá xây dựng nguyên khai, khối lượng đất tầng phủ phải được để lại để hoàn thổ, trồng cây xanh, trả lại hiện trạng ban đầu.

Năm 2005, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã Quyết định đóng cửa 5 mỏ khai thác đá của 5 doanh nghiệp khu vực Tây Nam núi Đất. Như vậy, tính đến đầu năm 2014, không còn doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng trong Khu di tích lịch sử, văn hóa núi Bà Đen.