52 cơ sở chưa khắc phục xong ô nhiễm

ThienNhien.Net – Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, toàn tỉnh có 150 cơ sở sản xuất kinh doanh bị xếp vào danh sách đen gây ô nhiễm môi trường và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt và gia hạn thời gian khắc phục nhiều lần, đến nay chỉ mới có 98 cơ sở khắc phục xong ô nhiễm và được Sở tài nguyên và môi trường cấp chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Hiện vẫn còn 52 cơ sở chưa hoàn thành xong việc khắc phục ô nhiễm, trong đó có 23 cơ sở các ngành chức năng đang kiểm tra thực tế việc khắc phục, 19 cơ sở đang rà soát hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm và 10 cơ sở chưa nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận.