Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Kôn – Hà Thanh – La Tinh

ThienNhien.Net – Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước phục vụ tưới tiêu, phát điện, chống lũ và tiêu úng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Kôn – Hà Thanh – La Tinh với tổng vốn đầu tư 4.430 tỷ đồng, trong đó giai đoạn từ nay đến 2015 cần 2.822 tỷ đồng và giai đoạn sau 2015 cần 1.608 tỷ đồng.

Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ lưu vực sông Kôn – Hà Thanh – La Tinh với tổng diện tích tự nhiên khoảng 4.194 km2, nằm trên địa bàn 8 huyện, thành phố thuộc Bình Định.

Nâng cấp, sửa chữa đê sông Kôn (Ảnh: Binhdinh.gov.vn)

Nội dung quy hoạch chia làm ba phần: quy hoạch cấp nước; quy hoạch tiêu úng và quy hoạch phòng chống lũ, trong đó quy hoạch cấp nước phục vụ nhu cầu tưới tiêu 6 vùng nông nghiệp gồm vùng Bắc sông La Tinh, Nam sông La Tinh, Nam sông Kôn, Tân An – Đập Đá, lưu vực sông Hà Thanh, và vùng Vĩnh Thạnh. Tại những vùng này, quy hoạch định hướng duy trì các công trình có chất lượng tốt và nâng cấp hoàn chỉnh các công trình cấp nước khác, đồng thời kết nối khai thác các công trình hồ và sử dụng nguồn nước sau thủy điện.

Bên cạnh đó, quy hoạch cấp nước cũng hướng tới các nhóm đối tượng là các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế mở Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, các vùng đông dân cư, các xã đồng bằng ven biển, các dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Với nhiệm vụ tiêu úng, quy hoạch chia làm 10 phân vùng kèm theo yêu cầu và giải pháp tiêu úng cho từng vùng

Đối với nhiệm vụ phòng chống lũ, quy hoạch xác định khu vực bảo vệ gồm toàn bộ vùng đồng bằng hạ lưu sông Kôn – Hà Thanh nằm trong ranh giới 4 huyện, thành phố với tổng diện tích tự nhiên 89.164 ha. Các giải pháp phòng chống lũ cũng được xác định cụ thể với từng loại công trình và từng khu vực bảo vệ.

Dự kiến, từ nay đến năm 2015, Quy hoạch tiến hành nâng cấp 22 công trình kiên cố hóa kênh mương; xây mới 7 công trình tưới tiêu; xây dựng đê, khơi thông dòng chảy 4 tuyến tiêu thoát lũ. Giai đoạn sau 2015, tiếp tục nâng cấp, xây mới 88 công trình cấp nước; xây dựng đê, khơi thông dòng chảy 7 tuyến tiêu thoát lũ; xây 10 cầu tràn…