Kiên quyết thu hồi đất sử dụng sai mục đích

ThienNhien.Net – Bộ TN&MT vừa xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về triển khai thi hành Luật Đất đai 2013.

Theo đó, kiên quyết thu hồi những diện tích đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Mặt khác, dự thảo nêu rõ cần rà soát toàn bộ đất đai đang sử dụng của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các nông trường, lâm trường để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi có hiệu lực thi hành.