Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ về sông Thu Bồn và Vu Gia

Thủy điện Đak Mi thông báo xả lũ về sông Thu Bồn và Vu Gia với lưu lượng 102-345 m3/s.
Công ty CP Thủy điện Đak Mi vừa thông báo về việc vận hành xả lũ cho các đơn vị, địa phương ở hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam và TP Đà Nẵng).

Theo đó, lưu lượng lũ về hồ thủy điện Đak Mi 4 trong ngày 11/11 cao nhất là 1.049 m3/s, công ty đã vận hành xả nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng tối đa là 102,4 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia với lưu lượng cao nhất là 345,45 m3/s.

Hồ thủy điện Đak Mi 4. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Từ 4h đến 16h ngày 12/11, hồ thủy điện Đak Mi 4 xả nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng 102 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia là 126 m3/s.

Từ 16h đến 22h cùng ngày, đơn vị này xả lũ nước phát điện về sông Thu Bồn với lưu lượng 102 m3/s và xả lũ qua tràn về sông Vu Gia là 63 m3/s.

Do thủy điện Đak Mi 4 xả lũ nên mực nước trên sông Vu Gia tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa tăng từ 3,27 m (lúc 19h ngày 11/11) lên 5,53 m (lúc 7h sáng 12/11).