Tây Ninh: Xử phạt hơn 2,3 tỉ đồng trong lĩnh vực TN&MT

ThienNhien.Net – Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh trong tháng 12 đã thực hiện 28 cuộc thanh tra độc lập và thanh tra có thành lập đoàn đối với nhiều cá nhân, đơn vị trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.

Kết quả: Một cơ sở chế biến khoai mì bị tạm đình chỉ hoạt động và tám đơn vị bị phạt hành chính với số tiền hơn 455 triệu đồng. Đơn vị bị phạt nặng nhất là Công ty Gốm Đông Á với số tiền 250 triệu đồng; tiếp đó, Công ty Khoai mì Tây Ninh bị phạt 150 triệu đồng.

Các nội dung vi phạm chủ yếu là không đăng ký QSDĐ lần đầu, sử dụng không đúng mục đích, xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép, không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường…

Tính từ đầu năm đến nay, ngành TN&MT tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt trong lĩnh vực TN&MT số tiền 2,3 tỉ đồng.