Đề nghị Thủy điện Đa Nhim xả nước đến 30.8

ThienNhien.Net – Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, nước uống cho gia súc và nguồn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn, tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi duy trì mức xả từ Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ cấp nước sạch cho nhân dân xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: I.T)
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ cấp nước sạch cho nhân dân xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: I.T)

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận, để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, nước uống cho gia súc và nguồn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh trong cơn đại hạn này, tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi duy trì mức xả từ Nhà máy Thủy điện Đa Nhim từ nay đến hết 30.8.2015 với lưu lượng từ 15-17 m3/s, thời gian tối thiểu từ 16-18 giờ/ngày đêm. Đây là nguồn nước duy nhất hiện nay mà tỉnh Ninh Thuận có được từ hồ Đơn Dương qua Thủy điện Đa Nhim.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, địa phương vận chuyển nước sinh hoạt cho người dân một số vùng ở Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải với 5.497 hộ/23.130 khẩu. Về nước uống cho gia súc và phục vụ sản xuất nông nghiệp, các địa phương chủ động nạo vét kênh mương, đào giếng, đào ao ở 11 xã và huyện tâm hạn với tổng kinh phí 2.810 triệu đồng. Về cấp gạo cứu đói giáp hạt, đến nay tỉnh đã phân bổ 2.832 tấn gạo cho 19.997 hộ/89.403 khẩu trên địa bàn 6 huyện.