Nga khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn đầu tiên

ThienNhien.Net – Ngày 24/12 tại nước Cộng hòa Daghestan trực thuộc, Nga đã khởi động nhà máy điện mặt trời Caspi, nhà máy sản xuất điện thân thiện với môi trường lớn đầu tiên tại nước này.

Tổng chi phí xây dựng nhà máy có công suất 5.000 kW này là khoảng 1,5 triệu euro. Trong giai đoạn đầu tiên, nhà máy bắt đầu hoạt động với công suất 1.000 kW, tổng sản lượng điện sẽ đạt từ 1,5 đến 1,8 triệu kWh/năm. Giai đoạn 2 khởi động hết công suất của nhà máy được lập kế hoạch vào tháng 5/2014, đảm bảo cung cấp đến 9 triệu kWh/năm.

Thủ tướng Daghestan Abdusamad Gamidov đánh giá dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển nguồn năng lượng xanh và năng lượng tái tạo. Trong năm 2014, Nga có kế hoạch khởi động thêm hai nhà máy tương tự cũng tại Daghestan với tổng công suất lên tới 45 MW.