Quảng Nam: Giám sát chặt các thủy điện

ThienNhien.Net – Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay tỉnh này đã có công văn gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện liên quan bố trí quỹ đất để thực hiện trồng bù rừng thay thế (nhất là rừng đầu nguồn lưu vực sông các công trình thủy điện); giám sát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường…

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị theo dõi, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt. Ngoài ra, tiếp tục rà soát các quy hoạch thủy điện, quy trình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh để đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu còn những nội dung chưa hợp lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu để có chế độ phối hợp với các chủ đầu tư công trình thủy điện trong việc thông báo kịp thời đến người dân vùng hạ lưu khi các hồ chứa thủy điện xả lũ. Về lâu dài sẽ xây dựng mô hình nhà ở và công trình xây dựng cho nhân dân để sống chung với lũ.