Brazil Bão lũ nghiêm trọng, hàng vạn người phải sơ tán