Hơn 134 tỷ đồng nâng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án biến đổi khí hậu và cấp nước cho thành phố với tổng giá trị của dự án hơn 134 tỷ đồng (tương đương hơn 4,7 triệu euro).

(Ảnh minh họa: Viết Ý/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Viết Ý/TTXVN)

Nguồn vốn do Công ty Vitens Evides International (VEI) viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tính bền vững về tài chính trong việc cung cấp nước và tăng cường dịch vụ cung cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hoạt động chính của dự án là lập kế hoạch chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu cho Sawaco, cải thiện tính bền vững về tài chính cho Sawaco, tăng cường cung cấp nước cho người nghèo.

Hoạt động cụ thể là theo dõi, đánh giá kết quả và tác động của các kế hoạch thích nghi biến đổi khí hậu, đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn và Đồng Nai, dự báo diễn biến chất lượng nước sông Sài Gòn và Đồng Nai bị ảnh hưởng bởi quá trình biến đổi khí hậu, phát hiện rò rỉ và giảm thất thoát nước tại Nhà máy nước Tân Hiệp, nâng cao năng lực quản lý giảm thất thoát nước: giảm 5% về năng lượng tiêu thụ trên mỗi m3 nước, giảm 5% lượng nước thất thoát và lượng hóa chất sử dụng tại Nhà máy nước Tân Hiệp, cải tạo 10km ống cũ có rò rỉ bằng hệ thống mới chất lượng tốt, lắp mới 10km đường ống chất lượng tốt, đấu nối mới thêm cho 10.000 hộ nghèo.

Trong lĩnh vực đào tạo, dự án sẽ đào tạo cách vận hành nhà máy nước hiệu quả hơn, đào tạo về phương pháp Caretaker và quản lý nước không doanh thu và về nguyên tắc thiết kế mạng lưới phân phối.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 12/2013 đến 31/3/2017.