Dừng nuôi cá ở Hồ Tây để đảm bảo môi trường sinh thái