Khóa học Xây dựng và biên soạn Kế hoạch hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam trân trọng thông báo khai giảng khóa học sau: “Xây dựng và biên soạn Kế hoạch hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu” từ ngày 07 đến 09/11/2011.

Khóa học do Phòng Đào tạo về Môi trường và Phát triển (EDS) – Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức và sẽ diễn ra tại: AITVN,  Tòa nhà B3, Đại học Giao thông Vận Tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Để có thêm thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ:

Đỗ Thị Lan Anh

Email: anhdtl@aitcv.ac.vn

Tel: 04 3 766 9493 – 307

Mobile: 0915 304 555.