Quảng Bình: Đưa ra khỏi quy hoạch 68 khu mỏ

ThienNhien.Net – Ngày 11-12, tại kỳ họp HĐND lần thứ 10, khóa XVI của tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình đã có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

Theo đó, loại bỏ khỏi quy hoạch 68 khu vực mỏ khai thác vật liệu xây dựng và khoáng sản với tổng diện tích hơn 2.000 ha.

Lý do là các khu vực mỏ nêu trên phân tán và nhỏ lẻ, không phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.