Ký thỏa thuận 202 triệu USD phát triển năng lượng tái tạo

ThienNhien.Net – Ngày 20/12, Việt Nam và Quỹ đối tác Carbon (CPF) của Ngân hàng Thế giới đã ký thỏa thuận mua tín chỉ giảm thải carbon của Dự án Năng lượng Tái tạo (REDP) do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong khuôn khổ Cơ chế Phát triển sạch của Liên Hợp Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cùng đại diện Ngân hàng thế giới tại buổi ký kết hợp đồng mua bán giảm phát thải
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cùng đại diện Ngân hàng thế giới tại buổi ký kết hợp đồng mua bán giảm phát thải

Cụ thể, quỹ đối tác CPF cùng với Thụy Điển, Na Uy và Tây Ban Nha sẽ mua 3 triệu tấn tín chỉ giảm thải carbon của chương trình phát triển thủy điện nhỏ thuộc REDP.

Tổng tín dụng cho REDP là 202 triệu USD, được cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế, là cơ quan của Nhóm Ngân hàng Thế giới cung cấp tài chính ưu đãi.

Ước tính, REDP sẽ bổ sung 250 MW năng lượng tái tạo với tổng sản lượng điện năng hàng năm là 965 GWh vào lưới điện quốc gia đồng thời chương trình sẽ hỗ trợ tạo thêm việc làm và tăng cường cấp điện ổn định, nhất là tại các vùng nông thôn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, việc ký kết hiệp định với CPF là một bước tiến tích cực đối với Việt Nam, giúp Việt Nam tận dụng thêm cơ hội sử dụng tín chỉ giảm thải carbon phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và giảm nhẹ thiên tai.