Đăk Nông: Loại bỏ bốn dự án thủy điện

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đăk Nông quyết định loại bỏ 4 dự án nhà máy thủy điện là Đắk Pri, Ea Hir 1 và Ea Hir 2, Đắk N’Tao ra khỏi quy hoạch.

Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 23/6/2011 cho biết, 4 nhà máy thủy điện bị loại bỏ trên đều có ảnh hưởng lớn đến các khu rừng đặc dụng và môi trường sinh thái hoặc trùng vị trí với dự án thủy điện đã được quy hoạch của điện lực quốc gia. Tính đến nay Đăk Nông đã có 9 dự án thủy điện vừa và nhỏ bị loại khỏi quy hoạch.

Đồng thời tỉnh này đồng ý cho điều chỉnh công suất Nhà máy thủy điện Đắk N’teng (huyện Đắk Song) từ 10.000 kW lên 13.000 kW và Nhà máy thủy điện Đăk Nông từ 2.000 kW lên 6.260 kW.