Quảng Ngãi thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

101213_moitruong

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các loại phí bảo vệ môi trường, tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Đồng thời Quỹ cũng có chắc năng tiếp nhận và quản lý các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức tài chính nhà nước, chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.