Đánh giá một phần trữ lượng bể than sông Hồng

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ – Hoàng Trung Hải đã tới thăm thực địa một số điểm thăm dò, khảo sát thuộc Đề án Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền bể sông Hồng tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tổng cục Địa chất (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã lựa chọn một số vị trí khu vực để khoan thử nghiệm, đảm bảo phù hợp với lộ trình. Đề án được thực hiện nhằm điều tra, đánh giá làm rõ quy mô, quy luật phân bố, đặc điểm địa chất… Sau khi kết thúc giai đoạn 1 sẽ tiến hành lập báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện, xem xét tính khả thi trong khai thác, sử dụng.