Đà Nẵng nhận tài trợ từ quỹ Rockefeller về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn.

Thành phố Đà Nẵng đã vượt qua 400 thành phố trên thế giới, trở thành một trong số 33 thành phố đầu tiên được lựa chọn vào Mạng lưới 100 thành phố có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ.

Đây là thông tin được UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định trong Lễ công bố trở thành thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” diễn ra chiều ngày 5/12.

Lễ Công bố thành phố thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”
Lễ Công bố thành phố thành viên “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”

Đà Nẵng là một trong số các thành phố của Việt Nam được chọn trong số 4 địa phương gửi hồ sơ cho mạng lưới (cùng Hà Nội, Cần Thơ và Quy Nhơn).

Cùng với các thành phố khác ở Châu Á được chọn là thành viên của “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu”, gồm Surat (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan), Mandalay (Myanmar) và Semarang (Indonesia), thành phố Đà Nẵng sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ trị giá 1 triệu USD.

Theo đó, các thành viên của mạng lưới này được tiếp cận kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và nguồn lực để xây dựng chiến lược chống chịu biến đổi khí hậu trong thế kỷ 21. Là thành viên của chương trình, lãnh đạo các thành phố có diễn đàn để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trong ứng phó với thiên tai.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng của thành phố Đà Nẵng cho biết: đây là cơ hội để Đà Nẵng thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi các thành phố dẫn đầu trong số 33 thành phố được lựa chọn. Chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa tính dự báo, dự phòng, chống chịu để giảm thiểu tổn thương về con người và vật chất. Với kết quả này, chúng tôi sẽ có một kế hoạch hành động sớm hơn, đầy đủ hơn, cụ thể hơn các tình huống chống chịu bão lũ, thiên tai, đặc biệt là biến đổi khí hậu”, ông Phùng Tấn Viết khẳng định.

Được biết, đến nay, Quỹ Rockefeller đã tài trợ cho thành phố Đà Nẵng hơn 2 triệu USD để thực hiện các chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người khuyết tật.