Rà soát các dự án về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc đầu tư dự án hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận và rà soát, tổ chức thẩm định dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện việc rà soát lại nội dung, quy mô đầu tư của các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015.

Đối với việc xem xét, bổ sung dự án mới (trong đó có hồ chứa nước Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận), căn cứ tính cấp bách của từng dự án cụ thể và khả năng cân đối nguồn vốn của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, tổ chức thẩm định theo đúng quy định tại Quyết định số1719/QĐ-TTg ngày 04/10/2011 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 13/TB-VPCP ngày 15/1/2016, bảo đảm mục tiêu đầu tư của Chương trình và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Trên cơ sở kết quả rà soát lại các dự án trong Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 và thẩm định (đối với các dự án thực sự cấp bách, cần bổ sung), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xác định danh mục các dự án, quy mô từng dự án cụ thể cần tiếp tục ưu tiên đầu tư theo Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7/2016.