Bắc Ninh xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm làng nghề

ThienNhien.Net – Sở Khoa học và Công Nghệ Bắc Ninh phối hợp với Viện Địa chất và Môi trường xây dựng đề tài “Điều tra hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về ô nhiễm đất, nước và không khí – mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng tại các làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh; đề xuất giải pháp khắc phục”.

Đề tài tiến hành nghiên cứu hiện trạng tại 20 làng nghề tiêu biểu thuộc 3 nhóm chính: Nhóm các làng nghề tái chế phế liệu-sản xuất sắt thép-đúc đồng, nhóm các làng nghề chế biến giấy-thực phẩm-dệt nhuộm, nhóm làng nghề thủ công, mỹ nghệ.

Từ việc điều tra, tổng hợp, phân tích, số hóa các dữ liệu, đề tài đã đưa ra được bản đồ ô nhiễm môi trường làng nghề Bắc Ninh với tỷ lệ 1:50.000, bản đồ ô nhiễm môi trường 20 làng nghề với tỷ lệ 1:25.000.

Đi kèm với đó là một bộ cơ sở dữ liệu thể hiện được các thông số cơ bản về đặc điểm hiện trạng ô nhiễm đất, nước, không khí tại các làng nghề.

Từ kết quả điều tra, bộ cơ sở dữ liệu cảnh báo mức độ nguy hiểm do ô nhiễm nước, đất, không khí tại các làng nghề và khu vực lân cận dựa trên từng chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe cộng đồng tại các làng nghề.

Bắc Ninh hiện có 62 làng nghề đã được công nhận, phân bố trên 37 trong tổng số 126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tập trung ở 6 nhóm ngành nghề: Tái chế kim loại, sản xuất cơ khí, dệt nhuộm, tái chế giấy, sản xuất gốm và vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm, đồ gỗ, đồ mỹ nghệ và một số làng nghề khác nuôi cá giống, đan lưới, làm dịch vụ…

Bắc Ninh là tỉnh có mật độ làng nghề khá lớn, ngành nghề đa dạng. Trong quá trình phát triển, bên cạnh những đóng góp to lớn về mặt kinh tế và xã hội, các làng nghề có những tác động tiêu cực tới môi trường.

Hằng năm, có khá nhiều cuộc điều tra, nghiên cứu về tình trạng ô nhiễm các làng nghề Bắc Ninh để đánh giá hiện trạng cũng như tìm các giải pháp xử lý. Cho đến trước năm 2010, hầu hết các công trình điều tra, nghiên cứu về ô nhiễm đất, nước và không khí, mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng tại các làng nghề mới chỉ dừng lại ở mức khái quát và sơ bộ.

Theo đánh giá từ Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về ô nhiễm môi trường có ý nghĩa lớn đối với các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và những người quan tâm tới làng nghề để đánh giá thực trạng một cách cập nhật, thời sự. Từ đó, các cá nhân, tổ chức có thể đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững làng nghề Bắc Ninh.