Đăk Nông: Xóa sổ gần 2.000ha rừng

ThienNhien.Net – Theo Sở NNPTNT Đăk Nông, qua kết quả kiểm tra việc giao khoán rừng và đất lâm nghiệp đã phát hiện có 1.960,2/2.672,8 ha rừng giao khoán bị “xóa sổ”, nhiều hộ dân sử dụng đất được giao khoán vào mục đích khác.

Kết quả kiểm tra các trường hợp trên thuộc những hộ dân tại 4 công ty lâm nghiệp trên địa bàn.

Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín giao khoán hơn 2.106ha rừng cho khoảng 500 hộ dân, nhưng đã có hơn 1.903ha rừng bị phá.