Kiến nghị thông báo xả lũ trước 24 giờ

ThienNhien.Net – Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23-9-2010 và Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 12-5-2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chủ công trình thủy điện, thủy lợi thông báo xả lũ trước 2 giờ.

UBND tỉnh Gia Lai mới đây đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thông báo trước khi xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đảm bảo được thời gian tránh lũ an toàn cho nhân dân ở các vùng hạ lưu. Theo kiến nghị của UBND tỉnh Gia Lai, thời gian này quá ngắn, cần phải thông báo xả lũ ít nhất trước 24 giờ.

Thực tế là trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh liên tiếp có những cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão và ấp thấp nhiệt đới, khiến người dân vùng hạ lưu trên dòng sông Ba, nhất là ở vùng huyện K’Bang và thị xã An Khê chịu nhiều thiệt hại. Các hồ chứa của công trình thủy điện An Khê-Ka Nat buộc phải mở các cửa xả lũ để đảm bảo công trình. Tuy nhiên, thời gian thông báo xả lũ quá ngắn nên nhân dân ở một số nơi không kịp tránh lũ, phải chịu thêm thiệt hại.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều công trình thủy lợi, thủy điện lớn như Sông Ba Hạ, Ayun Hạ, An Khê-Ka Nát trên dòng sông Ba; công trình thủy điện Ia Ly, Sê San 4, Sê San 4A… trên dòng sông Sê San.