Quảng Nam: Thành lập 2 BQL rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Ngày 24/11, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; sử dụng rừng bền vững, ổn định cuộc sống của cư dân lâm nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập mới 2 ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Bắc Sông Bung và Nam Sông Bung trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

Đây là 2 đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Có chức năng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích được giao, phối hợp tổ chức thực hiện dịch vụ môi trường rừng và các hoạt động dịch vụ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Bung có trụ sở đặt tại xã Lăng, huyện Tây Giang; BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung có trụ sở đặt tại xã Chà vàl, huyện Nam Giang.

Đồng thời tỉnh Quảng Nam cũng phê duyệt phương án điều chỉnh mở rộng lâm phận và sắp xếp, tổ chức lại 4 BQL rừng phòng hộ trực thuộc Sở NN-PTNT gồm: Đăk Mi, A Vương, Sông Kôn và Sông Tranh. Theo đó, các BQL rừng phòng hộ có hơn 271.500 ha rừng sau khi đã rà soát, điều chỉnh mở rộng.