Cấm đưa đất từ nước ngoài vào Việt Nam

ThienNhien.Net – Sáng 25-11, với đa số phiếu tán thành, QH đã thông qua Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Ông Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết về hành vi bị cấm (Điều 13), có ý kiến đề nghị trong điều kiện trang thiết bị phân tích của nước ta còn hạn chế thì chỉ nên quy định các cây giống kèm theo đất được nhập khẩu vào một số cửa khẩu nhất định, không nên quy định cấm đưa đất vào Việt Nam.

Giải trình tiếp thu vấn đề này, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng thực tiễn hoạt động kiểm dịch cho thấy đất là vật thể có nguy cơ mang sinh vật gây hại cao. Vì vậy, dự thảo luật quy định cấm đưa đất vào Việt Nam, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của bộ trưởng Bộ NN&PTNT (như dùng để nghiên cứu khoa học, quà tặng mang tính chất ngoại giao….) là hợp lý. Pháp luật của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước tiên tiến và phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật cũng đều có quy định tương tự.