Tiếp tục triển khai quản lý môi trường nước lưu vực sông

ThienNhien.Net – Ngày 15/4, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức hội thảo giới thiệu triển khai dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông”.

Theo ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, trong giai đoạn 2010 – 2013, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại Việt Nam” với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi hoạt động quản lý môi trường nước của Bộ TN&MT và một số Sở TN&MT.

Với những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 1 của dự án, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật thực hiện dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông” giai đoạn 2015 – 2017.

Với giai đoạn 2, dự án sẽ thực hiện thí điểm tại 6 tỉnh lựa chọn tham gia thuộc lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Đồng Nai (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai). Bộ TN&MT cùng các Sở sẽ tiến hành công tác quản lý môi trường nước lưu vực sông theo đúng chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Việt Nam.

Đại diện các tỉnh tham gia dự án cho rằng, để phát huy hiệu quả phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đối với lưu vực sông liên tỉnh, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, TP cần thiết phải có những quy định chung về nguyên tắc, sự phân công trách nhiệm quản lý, xử lý vi phạm không phân biệt ranh giới hành chính.

Ngoài ra, công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh phải có sự phối hợp, thống nhất giữa các địa phương trong lưu vực và cùng xây dựng quy chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh.