Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Ninh Bình

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 14 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 2 dự án trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ.