Thủy điện nợ gần 300 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về tình hình chi trả phí dịch vụ môi trường rừng của các tổ chức đang khai thác và tình hình trồng rừng thay thế.

Đến hết tháng 10-2013, tổng thu tiền dịch vụ môi trường rừng cả nước đạt xấp xỉ 900 tỷ đồng. “Đến nay, còn một số công ty thủy điện lấy lý do để không thực hiện nghĩa vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tổng số nợ từ các công ty thủy điện đến nay gần 300 tỷ đồng, nhưng lại chưa có chế tài để xử lý vấn đề này”, Bộ NN&PTNT cho biết.

Diện tích trồng rừng thay thế khi chuyển đổi đất rừng sang thủy điện rất ít, từ năm 2006 đến tháng 10-2013, cả nước có 205 dự án thuộc 27 tỉnh, thành chuyển sang xây dựng thủy điện với diện tích gần 20.000 ha. Song, diện tích rừng trồng bù lại chỉ đạt hơn 900ha, chiếm 4,9%.