Phó Thủ tướng chỉ đạo việc cấp phép khai thác đá hoa trắng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết cấp giấy phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác đá hoa trắng phải thực hiện theo đúng Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Đối với trường hợp đã nộp hồ sơ trước ngày 1/7/2011 và đã có nhà máy, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thẩm định công nghệ, mức độ chế biến sâu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản đã nêu rõ chủ trương không xuất khẩu đá khối, tạm dừng việc cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với đá hoa trắng.

Thủ tướng cho phép tiếp tục thẩm định, cấp phép đối với các hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản đã tiếp nhận trước ngày 1/7/2011, phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt hoặc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương; có cam kết về địa chỉ sử dụng hoặc gắn với dự án đầu tư chế biến sâu, đủ điều kiện pháp lý, không trái với các quy định nêu trên.