Thanh Hóa: Kiểm kê rừng trong 3 năm

ThienNhien.Net – Theo phương án kiểm kê rừng vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt mới đây, toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch 3 loại rừng và diện tích nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh sẽ được kiểm kê trong thời gian 3 năm (2013 – 2015).

Việc kiểm kê rừng thí điểm đã được thực hiện tại 2 tỉnh có diện tích rừng lớn là Hà Tĩnh và Bắc Kạn.

Từ kinh nghiệm của 2 địa phương trên, các tỉnh khác trên cả nước, trong đó có Thanh Hóa bắt tay thực hiện kiểm kê theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm xác định và nắm bắt chính xác toàn bộ diện tích rừng; chất lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác BV&PTR bền vững…