Rút hồ sơ đề cử VQG Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới

ThienNhien.Net – Do nội dung hồ sơ có một số điểm cần phải bổ sung, giải trình làm rõ, UBND tỉnh Đồng Nai vừa đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rút lại hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Cát Tiên đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới để chỉnh sửa, bổ sung thêm số liệu.

180613_TT_CatTien

Trước đó, từ ngày 17/9 đến ngày 24/9/2012, đoàn chuyên gia của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới – Cơ quan tư vấn của UNESCO đã đến Vườn quốc gia Cát Tiên thẩm định tại thực địa. Sau khi đi khảo sát tại hiện trường, các chuyên gia Hiệp hội đã đánh giá cao giá trị nổi bật toàn cầu về tài nguyên đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Tiên. Tuy nhiên, về nội dung hồ sơ có một số điểm cần phải bổ sung, giải trình làm rõ và mở rộng ranh giới khu di sản, số liệu giám sát các loài động, thực vật quý hiếm, kế hoạch quản lý di sản.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xem xét và tham khảo ý kiến của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia và cơ bản đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam rút lại hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Cát Tiên là Di sản thiên nhiên thế giới để chỉnh sửa, bổ sung số liệu theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai.