Đóng cửa mỏ Inmenit Phú Dương

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa có Quyết định số 1894/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ Inmenit Phú Dương (xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu) với mục đích để quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khoảng 2.521 tấn Inmenit (trong diện tích 5,025ha mỏ Phú Dương).

Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Yên khai thác mỏ Inmenit này có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao khu vực mỏ cho UBND xã Xuân Thịnh quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác có liên quan tới việc khai thác khoáng sản phần đối với diện tích khai thác được đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật. Mặt khác, công ty phải thực hiện nội dung phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Được biết, ngày 21/7/2006, UBND tỉnh đã cấp giấy phép tận thu khai thác khoáng sản số 1096/GP-UBND cho Công ty cổ phần Khoáng sản Phú Yên thực hiện khai thác Inmenit trên diện tích 0,67ha tại thôn Phú Dương (xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu).