Nghiên cứu mối liên hệ giữa tài nguyên nước và tăng trưởng xanh ở khu vực sông Mekong

ThienNhien.Net – Ngày 22/10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đã tiếp đoàn đại diện Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI). Hai bên đã trao đổi về lĩnh vực tài nguyên nước và tăng trưởng xanh, mối liên hệ giữa hai yếu tố đối với sự phát triển ở khu vực sông Mekong.

Sông Mê Kông (Ảnh: ThienNhien.Net)
Sông Mê Kông (Ảnh: ThienNhien.Net)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho biết, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các–bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên đã trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Định hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh đã được Thủ tướng Chính phủ cụ thể hóa bằng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2020. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam từng bước chuyển đổi các lĩnh vực của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, trong đó có an ninh nguồn nước.

Đại diện GGGI cho biết, tổ chức này được thành lập cách đây một năm. Hiện nay, Viện đang đề xuất nghiên cứu mối liên hệ giữa tài nguyên nước và tăng trưởng xanh ở khu vực sông Mekong. Trong các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, Việt Nam là quốc gia quan tâm sâu sắc tới tăng trưởng xanh và tài nguyên nước. Do vậy, GGGI mong muốn phối hợp với Việt Nam để thực hiện nghiên cứu này.

Trước đề xuất của GGGI, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, việc nghiên cứu phải được lượng hóa cụ thể, đưa ra được những chính sách giúp phát triển kinh tế xanh, quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam. Bộ TN&MT sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với GGGI để tiến hành nghiên cứu và hiện thực hóa những chính sách đó vào cuộc sống.