Bổ sung mỏ đất sét khu vực dãy khe Non

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh, bổ sung mỏ đất sét T56 thuộc dãy khe Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam cho Nhà máy xi măng Xuân Thành.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ đất sét T53, T54, T55, T56 theo đúng quy định hiện hành.