Nghệ An: Tích cực triển khai thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – Nghị định 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/01/2014. Nghị định này quy định cụ thể về phương pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tại Nghệ An, sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh nộp hồ sơ và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 19/01/2015 toàn tỉnh đã có 29 đơn vị nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203 với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng trên tổng số hơn 28,7 tỷ đồng phải nộp. Được biết, trong năm 2015, Sở TN&MT cùng các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu tiếp số tiền còn lại mà các doanh nghiệp nói trên phải nộp.

Trong số các doanh nghiệp nêu trên, có 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá xây dựng, 18 đơn vị khai thác cát, sỏi xây dựng và 01 đơn vị khai thác sét gạch ngói. Trong số 29 đơn vị, có 16 đơn vị nộp một lần và 13 đơn vị được chia ra nộp thành nhiều lần. Các đơn vị phải nộp với số tiền lớn như Công ty Tân Lộc phải nộp hơn 5 tỷ đồng (chia thành 14 lần); Công ty CP 495 hơn 3 tỷ đồng (chia nộp thành 10 lần); Công ty TNHH Hòa Hiệp hơn 3,7 tỷ đồng (chia nộp thành 15 lần); Công ty TNHH Khai Lợi hơn 2,7 tỷ đồng (chia nộp thành 7 lần)…

Hiện nay tỉnh Nghệ An đã thu được hơn 10 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Hiện nay tỉnh Nghệ An đã thu được hơn 10 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời là tiền đề quan trọng để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường. Việc thực hiện Nghị định 203 sẽ hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi, nhỏ lẻ, loại bỏ những doanh nghiệp yếu kém, không có khả năng cạnh tranh, từ đó quản lý tài nguyên khoáng sản có hiệu quả. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định 203; tới đây sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp nộp hồ sơ tính tiền khai thác khoáng sản, trong đó hàng chục hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Nghệ An.

Theo Sở TN&MT Nghệ An, để thực hiện tốt việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thì trước tiên doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc thời hạn quy định nộp hồ sơ, tránh tình trạng dây dưa kéo dài, các ngành chức năng liên quan cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi của mình.