Điều chỉnh quy hoạch 5 KCN tỉnh Khánh Hòa

Khu công nghiệp Suối Dầu (Ảnh: Chinhphu.vn)
Khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa (Ảnh: Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý điều chỉnh quy hoạch 5 khu công nghiệp (KCN) thuộc danh mục các KCN quy hoạch phát triển đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Khu công nghiệp Suối Dầu Cụ thể, 5 KCN được điều chỉnh gồm: KCN Suối Dầu; KCN Ninh Thủy (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong); KCN Nam Cam Ranh; KCN Vạn Thắng/Vạn Ninh (nằm trong Khu kinh tế Vân Phong); KCN Bắc Cam Ranh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN có trong Quy hoạch theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập KCN theo đúng quy định pháp luật hiện hành.