Hướng tới tăng trưởng xanh: Thách thức và giải pháp cho Việt Nam

ThienNhien.Net – Sáng 8/10, tại Hà Nội, Trung Tâm Phát Triển Sáng Tạo Xanh (GreenID) phối hợp cùng Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) tổ chức Hội thảo “Mô hình tăng trưởng: Thách thức, giải pháp và xu thế”.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu đã chia sẻ kinh nghiệm về những bài học tăng trưởng từ những thập niên trước của Việt Nam, đánh giá các mô hình tăng trưởng của Việt Nam sau đổi mới; những giải pháp tăng trưởng thay thế trong bối cảnh khủng hoảng; các Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thế Chinh, Viện phó Viện Chiến lược Tài nguyên và Môi trường cho biết: Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, Việt Nam đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình kinh tế mới, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với một mong muốn không chỉ đảm bảo tăng trưởng kinh tế, mà còn mang lại phúc lợi tốt nhất cho người dân, đảm bảo tính công bằng về mặt xã hội, mở cửa thế giới.

Bên cạnh những thành tự đạt được, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ khi mở cửa vẫn còn nhiều bất cập. Cần tìm hiều rõ hơn quá trình tăng trưởng kinh tế từ khi đổi mới đến nay, để từ đó có những dự báo và khuyến nghị mô hình tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh Ngụy Thị Khanh cho rằng: Để phát triển hướng tới tăng trưởng xanh, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức. Vì thế, thay vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nền tăng trưởng xanh sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp, khuyến khích sử dụng nguồn lực và năng lượng hiệu quả hơn. Vì vậy cần phải đưa ra các giải pháp phù hợp hơn, lồng ghép tốt hơn của nhiều lĩnh vực khác nhau và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Bên cạnh đó, xác định mục tiêu về tăng trưởng xanh như một cách thức để đạt được nền kinh tế cacbon thấp và làm phong phú vốn tự nhiên. Nó sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững, mà ở đó yêu cầu giảm thiểu phát thải khí nhà kính và tăng cường năng lực để thu hồi khí nhà kính mà đang dần trở thành chỉ số quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.