Chuyển mục đích sử dụng đất tại Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục sử dụng 1.094,61 ha đất trồng lúa để thực hiện 214 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.