Thu gần 700 triệu đồng phí nước thải công nghiệp

ThienNhien.Net – Tại buổi tổng kết năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013 của Quỹ Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) cuối tuần qua, lãnh đạo Quỹ cho biết, năm qua, vốn điều lệ của Quỹ đã nâng lên 300 tỷ đồng, tổng vốn đã cấp 145 tỷ đồng, vốn sử dụng cho vay 66 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2012, nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, Quỹ đã thu được gần 700 triệu đồng phí nước thải công nghiệp và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với 20 đơn vị khai thác khoáng sản với số tiền gần 1,7 tỷ đồng…

Năm nay, ngoài thực hiện hiệu quả giải ngân cho các dự án vay vốn ưu đãi; tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng ngày hành động về môi trường thì Quỹ đặt mục tiêu thu phí bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tăng từ 40 – 50% so với năm 2012…; tăng nguồn lực tài chính cho Quỹ thông qua nhiều hình thức và hiệu quả.