Phiên họp liên ngành lần thứ chín bàn về bảo vệ sông Cầu

ThienNhien.Net – Sáng 29/8, tại Bắc Cạn, Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu và năm tỉnh có sông Cầu chảy qua đã họp phiên thứ chín đánh giá tình hình thực hiện Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu nhiệm kỳ hai (2011- 2013) và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ ba (2013- 2015).

Sông Cầu bắt nguồn từ tỉnh Bắc Cạn, chảy qua các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, dài khoảng 290 km, diện tích lưu vực rộng khoảng hơn sáu nghìn km2.

Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quyết định số 174/ QĐ- TTg, ngày 28- 7- 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông Cầu” của Uỷ ban Bảo vệ môi trường(BVMT) lưu vực sông Cầu trong nhiệm kỳ hai cho biết: Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được xây dựng và dần hoàn thiện; các địa phương đã xứ lý triệt để 29 trong tổng số 45 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng; lực lượng cảnh sát bảo vệ môi trường kiểm tra, xử phạt 1025 vụ vi phạm môi trường, xử phạt hành chính 17,8 tỷ đồng; các hoạt động truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường sông được tăng cường; các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn được xây dựng… vì thế chất lượng nước ngày càng được cải thiện.

Tuy nhiên, cơ chế hoạt động của Uỷ ban BVMT sông Cầu chỉ mang tính chất đồng thuận, không có cơ chế tài chính; các địa phương chưa đề xuất được các vấn đề cấp bách cần giải quyết liên vùng, liên tỉnh; Các chỉ số ô nhiễm nước tại hạ lưu đang tăng lên, cơ chế dành 1% tổng thu ngân sách của các địa phương cho công tác bảo vệ môi trường là quá ít; tình trạng khai thác cát, sỏi quá mức trên sông vẫn diễn ra; năng lực quản lý về môi trường của các địa phương chưa đáp ứng; ý thức bảo vệ môi trường của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế.

Nhiệm kỳ ba từ nay đến hết năm 2015, các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai Đề án BVMT lưu vực sông Cầu, kiện toàn về tổ chức, quy hoạch BVMT lưu vực sông; đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi cơ chế, chính sách không phù hợp; xử lý dứt điểm các cở sở gây ô nhiễm; đề xuất các giải pháp mang tính liên vùng, liên tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tại phiên họp lần thứ chín, Chủ tịch Uỷ ban BVMT lưu vực sông Cầu được chuyển giao từ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Cạn cho Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.