Thêm 585 tỉ đồng hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo hoàn thành hỗ trợ, đền bù thiệt hại tại 4 tỉnh ven biển miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chi gần 585 tỉ đồng hỗ trợ thiệt hại do sự cố biển miền Trung. Ảnh minh họa

Trên cơ sở báo cáo của UBND 4 tỉnh bị thiệt hại do sự cố môi trường biển miền Trung và kiến nghị của Bộ NNPTNT về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác theo Thông báo số 506/TB-VPCP, ý kiến thống nhất của lãnh đạo các Bộ: Công Thương, NNPTNT, Tài chính, TNMT, Y tế và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Đối với hàng hải sản tồn đọng, mức hỗ trợ 100% đối với sản phẩm sứa. Đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng. Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 4 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn. Tổng kinh phí tối đa 242,6 tỉ đồng.

Cụ thể: Tỉnh Hà Tĩnh: 2.708,6 tấn, kinh phí hỗ trợ 150,2 tỉ đồng; Quảng Bình: 1.101,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 48,5 tỉ đồng; Quảng Trị: 1.501,0 tấn, kinh phí hỗ trợ 42,7 tỉ đồng; Thừa Thiên Huế: 143,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỉ đồng.

Đối với các đối tượng tồn đọng khác, tổng mức kinh phí hỗ trợ tối đa là 341,3 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh: 121,8 tỉ đồng để hỗ trợ 4.244 lao động vùng cửa sông, ven cửa sông, 2.954 chủ và người lao động tại các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

Quảng Bình: 214,4 tỉ đồng để hỗ trợ 15.022 lao động thu mua, sơ chế, chế biến thủy sản; dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua tạm trữ thủy sản; người lao động thường xuyên thuộc địa bàn các xã/phường/thị trấn ven cửa sông.

Quảng Trị: 0,32 tỉ đồng để hỗ trợ Trung tâm giống thủy sản bị thiệt hại 3,6 triệu con giống.

Thừa Thiên Huế: 4,73 tỉ đồng (không hỗ trợ đối tượng là chủ và người lao động trong các cửa hàng ăn uống ở trong các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển và bán quán, dịch vụ khách du lịch ven quốc lộ 1 ở thị trấn Lăng Cô).

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỉ đồng để đầu tư dự án cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá; giao Chủ tịch UBND 4 tỉnh chủ động đề xuất các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá tại địa phương đảm bảo hiệu quả gửi Bộ NNPTNT để xem xét, tổng hợp, cân đối trên cơ sở đảm bảo phù hợp với phương án phân bổ kinh phí đã được phê duyệt và nhu cầu của địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Nguồn: