Điều chỉnh giá bán điện tính thuế tài nguyên nước sản xuất thủy điện

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 2010/QĐ-BTC công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện.

Theo đó, giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện đối với các cơ sở sản xuất thủy điện áp dụng từ 1-8-2013 là 1.508,85 đồng/KWh.

Như vậy, mức giá này tăng 71,85 đồng/KWh so với mức giá hiện hành (1.437 đ/KWh).