UNDP Việt Nam tuyển Chuyên gia tư vấn

UNDP Việt Nam hiện đang cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trợ giúp việc lập báo cáo quốc gia lần thứ 5 về các vấn đề đa dạng sinh học.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 28/8/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây