TP HCM: Chính quyền phải dọn nếu rác “ngự” trên đất công

Ngoài ra, đối với khu vực đất thuộc quyền sử dụng, quản lý của cá nhân trong trường hợp để tồn đọng và phát sinh rác thì chủ sẽ bị phạt nếu không thu gom trong vòng 24 giờ từ khi có phản ánh hoặc yêu cầu của chính quyền.

Ngày 21-5, Văn phòng UBND TP HCM cho biết UBND TP vừa ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TP.

Quy định này có thi hành từ ngày 1-6-2019.

Một nội dung đáng chú ý của quy định này là đối với khu vực đất do nhà nước quản lý, UBND phường-xã, thị trấn phối hợp với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn để tổ chức thu gom và phun xịt khử mùi (nếu cần).

Còn đối với khu vực đất thuộc quyền sử dụng, quản lý của cá nhân, tổ chức trong trường hợp để tồn đọng và phát sinh CTRSH trên các khu đất này thì cá nhân, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm thu gom và phun xịt khử mùi trong vòng 24 giờ từ khi có phản ánh hoặc yêu cầu của chính quyền địa phương.

Quá thời hạn nêu trên, chủ khu đất không tổ chức thu gom thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đối với khu vực đông dân cư và trong KCN, KCX, tần suất thu gom tối thiểu là 1 ngày/lần. Đối với khu vực dân cư thưa thớt, tần suất thu gom tối thiểu 1-2 ngày/lần. Giá dịch vụ thu gom tại nguồn do UBND TP ban hành áp dụng cho tần suất thu gom tối thiểu 1 lần/ngày.

Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH có thể thỏa thuận tăng tần suất thu gom và trả thêm chi phí dịch vụ này cho chủ thu gom vận chuyển.

UBND phường-xã, thị trấn là cơ quan trực tiếp xem xét, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải và chủ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn.

Cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải CTRSH được yêu cầu thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Sau khi phân loại tại phải chứa trong bao bì (túi) hoặc thiết bị lưu giữ (thùng) riêng biệt, có dấu hiệu nhận biết loại chất thải.

Quy định này cũng nêu rõ nguyên tắc quản lý cung ứng dịch vụ quét, thu gom chất thải rắn đường phố và kênh rạch; quản lý cung ứng dịch vụ thu gom, vệ sinh thùng rác công cộng và trách nhiệm của các bên có liên quan.