Đến 2020, diện tích TP.HCM sẽ tăng thêm 600 ha

ThienNhien.Net – Đến năm 2020, TP.HCM sẽ mở rộng diện tích về phía biển để thực hiện dự án Khu đô thị biển và du lịch Cần Giờ, do đó, tổng diện tích đất tự nhiên của TP sẽ tăng thêm 600 ha, từ 209.555 lên 210.155 ha. Đất phi nông nghiệp nhờ đó cũng tăng tương ứng 600 ha so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ.

Đó là nội dung của Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 – 2015 của UBND TP.HCM trình Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xét duyệt.

Trong tương lai gần, TP. HCM sẽ có Khu đô thị biển và du lịch Cần Giờ (Ảnh : Ngọc Hồ)

Cũng theo Quy hoạch, chỉ tiêu tổng diện tích đất rừng sẽ là 37.375 ha. Trong đó, rừng phòng hộ chiếm 35.156 ha, cao hơn chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ là 2.956 ha; rừng sản xuất chiếm 2.149 ha, thấp hơn chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ là 2.956 ha; rừng đặc dụng là 70 ha, trong đó phân bổ ở huyện Bình Chánh 30 ha và Củ Chi 40 ha.

Chỉ tiêu tổng diện tích đất công nghiệp 6.601 ha, đất danh thắng 201 ha, đất hạ tầng 32.677 ha, đất y tế 665 ha. Các chỉ tiêu này đều tăng so với chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ.

Riêng đất quy hoạch cho giáo dục là 4.849 ha, thấp hơn chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ 4.107 ha. Thành phố cho rằng chỉ tiêu cấp quốc gia phân bổ đến 8.956 ha cho đất giáo dục là quá cao.